Samen werken aan een gezond gewicht

Cool2BFit is een landelijk programma, bedoeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar of 8 tot 13 jaar met overgewicht of obesitas. Met Cool2BFit werkt het hele gezin op een sportieve en positieve manier aan een gezonde leefstijl! Veel bewegen, deskundige begeleiding, maar bovenal stimuleert de groep elkaar tot net dat stapje extra. De interventie wordt gegeven door MOOR kids kinderfysiotherapie in samenwerking met een diëtist, een psycholoog en sportinstructeur. Met het programma Cool2BFit willen de gemeenten Elburg en Oldebroek kinderen de mogelijkheid bieden om met elkaar te werken aan een gezonde leefstijl.

Het programma duurt in totaal 1,5 jaar en bestaat uit drie verschillende fasen.

In de intensieve fase (zes maanden) wordt in de eerste drie maanden twee maal per week, de volgende drie maanden een maal per week in groepsverband gesport. Uw kind krijgt een leuk en zeer afwisselend sportprogramma aangeboden, Tevens zijn er zeven ouder- en kindbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden, maar ook individuele begeleiding door kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

In de tweede fase van de cursus (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen op een sportschool of sportclub om gezamenlijk te sporten.

Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. In deze derde fase worden de kinderen samen met hun ouders een jaar lang, via het coach-online project, begeleid om hun veranderde leefstijl op langere termijn vol te houden. Tevens komen de kinderen vier keer terug bij de Cool2BFit medewerkers om te meten en te wegen en eventuele vragen te bespreken.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde kinderen met overgewicht en hun gemotiveerde ouders, die samen met ons hun levenswijze willen gaan veranderen, zodat hun kinderen weer een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen gezonder gaan leven.

In de gemeente Elburg en Oldebroek willen we bij voldoende aanmeldingen een groep starten in het

voorjaar van 2018. Wanneer ouder en kind eerder willen starten, dan kan dit in een individueel traject bij de kinderfysiotherapeut, diëtiste en/of psycholoog.

Meer informatie

Meer informatie over Cool2BFit vindt u op www.cool2bfit.nl. Heeft u vragen of wilt u informatie over aanmelden? Neem dan contact op met MOOR kids via Nienke ten Have, 038 420 47 37 of

info@moor-kids.nl.