Aanmelding Mantelzorgers 2018

i.v.m nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van toepassing op onze organisatie. Deze wet verplicht ons personen toestemming te vragen om gegevens te mogen opnemen in ons basisregister.

Wilt u zich aanmelden als mantelzorger, dan vragen wij u dit aanmeldformulier (download) in zijn geheel in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar onze organisatie. Dit geldt ook voor alle mantelzorgers die al in ons register zijn opgenomen en de toestemming nog niet retour hebben gezonden.

U kunt het aanmeldformulier printen, invullen/ondertekenen en inscannen/fotograferen. Dit bestand mag u mailen naar froukje.hempenius@wiel.nl. U mag het formulier ook zenden naar Stichting WIEL (lange wijden 33a, 8081 VS ELBURG).

Bent u niet in de gelegenheid om het formulier te printen, dan liggen er op ons kantoor voldoende exemplaren klaar. Deze kunt u onder het genot van een kop koffie/thee invullen en achterlaten.

Wilt u weten of u een zwaar belaste mantelzorger bent?
Klik dan op deze link:  zwaar-belast-of-niet Aan de hand van dit korte vragenlijstje kunt u onderzoeken in welke mate u belast bent.