Samen tegen armoede; De gemeente Elburg is een project rijker!

Op vrijdag 31 oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor de 18 projecten die ondersteund en begeleidt worden door het Skanfonds in het kader van het programma ‘Opvoeden en Opgroeien in Armoede’. Het Skanfonds heeft de ambitie dat zij verschil willen maken voor de kinderen die in Nederland opgroeien in armoede. Stichting WIEL onderstreept deze ambitie en heeft in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Gemeente Elburg een aanvraag ingediend die is goedgekeurd bij het Skanfonds onder de projectnaam ‘Arm en Moedig’.

Volgens de laatste ramingen leeft 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede; dat zijn ruim 377.00 kinderen! Dit kan tot sociale uitsluiting en tot achterstand leidden die nauwelijks is in te halen door de kinderen en de ouders. In Gemeente Elburg willen we betere kansen creëren voor deze gezinnen en samen hopen we daar de schouders onder te zetten, zowel voor de professionals als de vrijwilligers of inwoners uit de gemeente.

In principe is de aanvraag gedaan voor drie jaar, maar elk jaar wordt bekeken door het Skanfonds of het project verlengd kan worden. Enerzijds is het doel om met verschillende partijen om de tafel te gaan zitten en inzichtelijk te maken wat iedereen doet. Ook biedt dit project ruimte voor het aangaan van samenwerkingsverbanden en het opzetten van wat er nog mist binnen deze structuur. Anderzijds zet het project zich in voor gezinnen die te maken hebben met armoede. Het idee is om een werkgroep samen te stellen van ervaringsdeskundigen die meedenkt wat er in deze gemeente nodig is om deze gezinnen te helpen. Inloopochtenden voor ouders met vragen moet ook onderdeel worden van dit project en begin volgend jaar wordt er een armoedeconferentie georganiseerd voor verschillende partijen, denk aan basisscholen, verenigingen, huisartsen etc. Tevens kunnen er meer activiteiten gestimuleerd en uitgevoerd worden, denk dan aan zoals de ‘Week van het Geld’.

De coördinatie van dit project ligt in handen van Stichting WIEL en er is een projectgroep die input geeft voor het project die bestaat uit; Wijkcomité Vesting/ Molendorp, Gemeente Elburg, Stimenz, CJG en WIEL. Ook is er een werkgroep die bestaat uit ervaringsdeskundigen die mee willen denken en doen in activiteiten of beleid, anderen willen helpen en armoede een gezicht willen geven in de samenleving.

Meer informatie?

Wilt u ook met ons om de tafel over dit project of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Stichting WIEL.

Marja Klein
(0525) 681 212
marja.klein@wiel.nl